برای دریافت فرم برگزاری کارگاه آموزشی در کنفرانس اینجا را کلیک کنید و پس از تکمیل فرم آن را در قسمت برنامه ها و زیر مجموعه درخواست برگزاری کارگاه آموزشی آپلود نمایید.