شورای سیاستگذاری :

- دکتر اکبرترکان

 

-  دکتر حامد مظاهریان(وزارت راه وشهرسازی)
-
 مهندس سید مصطفی هاشمی طباء
-
 مهندس حبیب اله  بیطرف (پژوهشگاه  وزارت نفت)

-
 مهندس احمد خرم (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
-
 مهندس حامد مانی فر(دفتر مقرارت ملی ساختمان)

 

- مهندس محمد مزینانی (وزارت راه وشهرسازی)
-  
دکتر محمد شکرچی زاده(مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی)
-
 مهندس حمیدرضا عراقی (شرکت ملی گاز ایران)
-
مهندس حمیدرضا جانباز(شرکت آب و فاضلاب کشور)
-
دکتر محسن دلاویز (سازمان بهینه سازی مصرف سوخت)
-
مهندس مهدی داوری (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران)
-
دکتر جعفر توفیقی(پژوهشکده صنعت نفت)
-
مهندس محمد پرورش (شرکت آب و فاضلاب تهران)

 

- مهندس احمد دارابی(شرکت ملی گاز تهران)
-
مهندس اصغر ریاضتی(شرکت فاضلاب استان تهران)
-
دکتر اصغرشیرازپور(شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور)
-
دکتر شهرام دلفانی( مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی)
-
مهندس احمدرضا طاهری اصل (گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور)
-
مهندس محمد باقرمعتمد (اتحادیه شوفاژ وتهویه مطبوع)
- مهندس منوچهر اقبالی (انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی)
- مهندس سید مجتبی طباطبایی(انجمن تاسیسات)
-
دکتر بهنام عابدی (انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران)

و دبیران گروه تخصصی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور


رییس شورای سیاستگذاری :  مهندس فرج اله رجبی

دبیر شورای سیاستگذاری :  مهندس محمد مصطفوی