معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور: پیشرفت جامعه بشری مرهون دستاوردهای مهندسان است
1396-11-11
معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور: پیشرفت جامعه بشری مرهون دستاوردهای مهندسان است

پیشرفت جامعه بشری مرهون دستاوردهای مهندسان است
 معاون عمرانی وزیرکشور با بیان اینکه پیشرفت جامعه بشری مرهون دستاوردهای مهندسان است بر ضرورت گسترش اخلاق حرفه ای و حاکمیت قانون در تمامی امور تاکید کرد.
مهندس افشانی در همایش ملی نگهداری از ساختمان ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو" ضمن با اهمیت شمردن جایگاه مهندسان در جامعه اظهار داشت: اگر امروز آسایش و رفاهی در جامعه است حاصل کار مهندسانی است که منافع مردم را بر منافع خویش ترجیح داده اند و به همین دلیل جامعه مهندسی کشور بعنوان اثرگذارترین بخش در عمران و آبادی و رفاه مردم بایستی بدانند یک وظیفه تاریخی انسانی و ملی دارند و براساس آن باید حرکت کند تا اعتماد عمومی جامعه هر روز نسبت به این مجموعه خدمتگزار بیشتر بشود.
معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین افزود: حادثه پلاسکو و حوادث مشابه درسهای زیادی به ما می آموزند و باید برای پاسخگویی به ضعفها و کاستی‌هایی که مشاهده می‌کنیم از جامعه مهندسی مدد جسته تا خسارت امروزی برای نسل های آینده به حداقل رسیده یا حذف شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه ما امروز بیش از همه زمانها به آن نیاز داریم حاکمیت قانون است بر اساس آنچه که مشخص کرده هر فردی در چه حوزه ای مسولیت و اختیار دارد.
افشانی ضمن تاکید بر اجرای درست و رعایت قانون بویژه در حوزه نظام مهندسی اظهار داشت : قانون زمانی می تواند حاکم باشدکه رعایت اخلاق حرفه ای توسط مهندسان یک ضرورت تلقی گردد.
وی افزود: یکی از اهداف بنده این است و از وظایف ملی و اخلاقی می دانم تا در این دوره بتوانیم به یک هماهنگی و اشتراک نظر فی مابین وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور را با هدف تقویت درخصوص حوزه های مشترک فنی دنبال کنیم.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به مطالب مطرح شده در خصوص مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در خصوص نگهداری ساختمان اظهار داشت: زمانی می توان از نظارت کافی در خصوص نگهداری ساختمان سخن گفت که برای تمامی ساختمان‌هایی که وجود دارد به ترتیب الویت و اهمیت آنها طبقه بندی نموده و شناسنامه فنی صادر نمود تا امکان کنترل دوره ای بدین واسطه فراهم شود.
وی همچنین با تذکر این نکته که می بایست برای وقوع حادثه و بحران آمادگی لازم را داشته باشیم و از ضرورت بررسی وضعیت ایمنی ساختمانها قبل از وقوع حادثه را خواستار شد، اظهار داشت: تمام کارهایی را که همواره پس از وقوع حادثه در راستای کاهش پیامدهای فاجعه انجام می شود را می توان با یک مدیریت و برنامه ریزی صحیح با هزینه ای اندک با مقاوم‌سازی و ایمنی سازی قبل از حادثه انجام داد تا خسارات کمتر باشد.
 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: بهره مندی از تکنولوژی های جدید و مصالح سبک را باید بعنوان یک امکان و فرصت درنظر گرفت و بهمین دلیل بنای ما این است که ما برای هرکدام از دهیاری‌ها هر کدام از شهرداری‌هاتعدادی خانه های پک شده سبک که ظرف چند ساعت قابلیت تبدیل شدن به یک خانه سبک آماده در اختیارشان قرار دهیم که اگر حادثه ای روی داد مشکلی بوجود نیاید.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط ضعف ما این است که امروزه ساختمانهای بلند در شهرها در حال افزایش است اما واحدهای امداد و نجات آموزش‌ها و تجهیزات لازم متناسب با این وضعیت جدید بروزرسانی نشده است، چنانکه حادثه پلاسکو به ما این را آموخت که ما تجهیزاتمان پاسخگوی ساختمان‌های بلند تهران نیست و ازآن تاریخ تا الان هم هیچ اقدام موثری نشده است.
افشانی افزود: باید بیمه نمودن ساختمان‌ها یک اجبار و ضرورت تلقی شود تا در زمان وقوع حادثه،‌ امکان جبران و حمایت از آسیب دیدگان و خسارت دیدگان بدون استفاده از منابع محدود دولتی فراهم شود.
وی همچنین اظهار داشت: یکی دیگر از اقدام های اساسی و ضروری اجرای سیستم هوشمند در ساختمان‌ها می باشد که به طور حتم موجب کاهش نگرانی و اضطراب در زمان وقوع حادثه و کاهش خسارات جانی و مالی می شود.
معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور در پایان گفت: می بایست بسوی اجرای تضمین کیفیت به همراه نظارت در سازمان نظام مهندسی کشور گام برداریم.