با هماهنگی دبیرخانه کنفرانس
1396-11-04
با هماهنگی دبیرخانه کنفرانس

با هماهنگی دبیرخانه کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری ، اولین جلسه کمیته داوری مسابقه بزرگ تاسیسات با حضور اعضای این کمیته و دبیران کنفرانس روز یکشنبه اول بهمن ماه 1396 در سالن جلسات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد .

در این جلسه که با حضور آقایان سید محتبی مهندس طباطبایی ، دکتر فرزاد جعفرکاظمی ، مهندس محسن بازرگان ، دکتر هادی پاسدارشهری، دکتر بهرنگ سجادی و دبیران کنفرانس برگزار شد ، مقرر گردید طی هماهنگی ، مشخصات ، معیارها و شرایط مسابقه بزرگ تاسیسات بصورت جامع به اطلاع کلیه عموم برسد .