مهندس رجبی انتصاب شایسته مهندس ترکان توسط رئیس جمهور را تبریک گفت.
1396-10-16
مهندس رجبی انتصاب شایسته مهندس ترکان توسط رئیس جمهور را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس فرج اله رجبی طی نامه ای انتصاب شایسته مهندس ترکان توسط رئیس جمهور را تبریک گفت .

متن نامه به شرح زیر است:

احتراماً انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده را تبریک عرض مینمایم. ضمن ابراز خرسندی جامعه مهندسی از این انتصاب، آمادگی کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را جهت هرگونه همکاری با جنابعالی تا تحقق کامل اهداف موردنظر اعلام می دارد. موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت می نماید .

فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان