همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
1396-10-05
همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب

عضو هیات مدیره و رییس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب به ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات اجرایی در راستای اهداف کنفرانس پرداخت، مهندس رامین کرمی در سه بخش جمع بندیهای خود را ارایه نمودند:
١-اعتقاد به اجرای طرح مدیریت و مصرف بهینه آب در مبدا و بازیافت آب خاکستری و تعمیم این طرح به کلیه شرکتهای آبفای استانی
٢- ارتباط با صنعت و استفاده از توان و تخصص آموزشی صنعت در بالا بردن سطح دانش فنی مهندسان و آشنایی با تکنولوژیهای روز دنیا
٣- ارتباط نزدیک شرکتهای آبفای أسنانی با سازمانهای نظام مهندسی، سازمان استاندارد و وزارتخانه ها و دستگاهای اجرایی