جلسه هم اندیشی روند اجرایی ارجاع کار آتشنشانی
1396-10-04
جلسه هم اندیشی روند اجرایی ارجاع کار آتشنشانی

جلسه هم اندیشی روند اجرایی ارجاع کار آتشنشانی 28 آذر ماه در سالن جلسات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به حضور جمعی از اعضای هیات مدیره و نمایندگان چهار رشته ساختمانی (عمران، معماری، برق و مکانیک) برگزار شد.

مهندس دزفولیان عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان ضمن اشاره به اهمیت موضوع آتشنشانی در روند طراحی و نظارت پروژه ها عنوان داشت: در این جلسه مقرر گردید به صورت تخصصی شرح خدمات هر رشته ساختمانی در غالب کارگروهی متشکل از نمایندگان چهار رشته ساختمانی و متخصص بحث ایمنی و حریق تهیه و به استناد به آن درصدهای حق الزحمه مهندسین در هر رشته مشخص گردد.