زلزله کرمانشاه
1396-10-04
زلزله کرمانشاه

نهمین نشست علمی با موضوع زلزله کرمانشاه سه شنبه 96/10/05 (5 دی ماه) ساعت 16 الی 18 در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (طبقه پنجم) برگزار می گردد. اعضای محترم سازمان می توانند در صورت تمایل، دراین نشست شرکت نمایند.