برگزاری اولین جلسه هم اندیشی کمیته علمی کنفرانس
1396-09-15
برگزاری اولین جلسه هم اندیشی کمیته علمی کنفرانس

اولین جلسه علمی کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری در روز سه شنبه 1396/9/13 در ساعت 15  در سالن جلسات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور اعضای این کمیته و اساتید بنام صنعت تاسیسات برگزار گردید .