نامه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات اخیر یک نماینده مجلس
1396-09-15

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اظهارات اخیر نماینده خمین درباره سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسان به رییس مجلس شورای اسلامی نامه نوشت. متن این نامه جهت اطلاع اعضای محترم سازمان منتشر می شود.