ابلاغیه استانداری تهران به شهرداری ها در خصوص استفاده از خدمات مهندسان شهرساز
1396-09-05
ابلاغیه استانداری تهران به شهرداری ها در خصوص استفاده از خدمات مهندسان شهرساز

به اطلاع مهندسان شهرساز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند با توجه به ابلاغیه اخیر معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران به کلیه شهرداری های استان تهران با موضوع "عدم استفاده برخی شهرداری ها از خدمات مهندسان شهرساز در تهیه انواع طرح های شهرسازی" و پیگیری عضو شهرساز هیئت مدیره، اعضای هیئت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی و همچنین معاونت امور دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جهت اجرایی شدن آن، متن ابلاغیه زیر جهت اطلاع منتشر می شود.