لزوم توجه به موضوعات اجتماعی در طرح مهندس خبرنگار
1396-09-05
لزوم توجه به موضوعات اجتماعی در طرح مهندس خبرنگار

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توضیحاتی در خصوص طرح مهندس خبرنگار ارائه کرد.
مهندس حسن قربانخانی در این خصوص گفت: سامانه مهندس خبرنگار در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان و افزایش توان فنی و اجرایی مهندسان صنعت ساختمان، راه اندازی شده است.
وی افزود: مهندسان محترم عضو سازمان می توانند نقاط ضعف و قوت پروژه های ساختمانی در سطح شهر یا پروژه هایی را که خود ناظر، طراح یا مجری آن هستند، به صورت فیلم کوتاه یا عکس (تصاویر به همراه پیام باشد ) تهیه کرده و به سامانه مهندس-خبرنگار ارسال نمایند. فایل های دریافت شده پس از بررسی به نام اعضا در سایت سازمان (بخش اطلاعات سازمان-سامانه خبرنگار) منتشر خواهد شد.
قربانخانی با بیان اینکه طرح مهندس خبرنگار صرفا مربوط به نظام مهندسی و ساختمان نمی باشد، تاکید کرد: فایل های ارسالی حاوی موضوعات اجتماعی مرتبط با موضوع ساختمان، مانند آسیب برخی پروژه های ساختمان به محیط زیست و عدم توجه به مسئولیت توسط نهادهای عمومی معضلات ساخت و ساز شهری، در اولویت هستند.