تصویب بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای با هدف تکریم اعضای سازمان
1396-08-29
تصویب بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای با هدف تکریم اعضای سازمان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای اعضای سازمان که در آخرین جلسه هیئت مدیره (13 آبان) به تصویب رسیده است، اظهار کرد: از حدود 8 ماه پیش و بعد از ساماندهی بیمه های گروهی در دسته های 5هزار نفری، موضوعی در هیئت مدیره نظام مهندسی تهران مطرح شد مبنی بر اینکه با تکیه بر منابع درآمدی سازمان، کل اعضای سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند، بیمه شوند.
مهندس بیژن خطیبی افزود: در بودجه سال 96 این موضوع دیده شد و بعد از مصوب شدن بودجه سازمان در مجمع شهریورماه سال جاری، این موضوع در دستور کار معاونت توسعه سرمایه مهندسی قرار گرفت. در کارگروه بیمه کمیسیون رفاه هم بررسی شد و پس از بررسی و اعلام نظر کارشناس و مشاور امور بیمه سازمان، در نهایت ویرایش نهایی توسط ریاست سازمان انجام شد و طرح به اطلاع هیئت مدیره رسید.
وی در ادامه بیان کرد: هیئت مدیره نیز مصوب کردند مناقصه ای در این خصوص برگزار شود. بعد از برگزاری مناقصه در نهایت بیمه البرز برنده مناقصه اعلام شد.
خطیبی درتوضیح بیشتر این بیمه نیز گفت: پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای اعضای حقیقی و حقوقی، در قبال اشخاص ثالث، کارگران ساختمانی، مالک، ساکنین، خسارت های وارده به کلیه تاسیسات شهری، برقی، آب و... خسارت های ناشی از وقوع هرگونه حادثه در کارگاه های ساختمانی در حین عملیات اجرایی و در زمان توقف عملیات اجرایی، بعد از پایان کار یا در زمان بهره برداری در سطح استان تهران را شامل می شود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: چنانچه در نتیجه سهل انگاری یا اشتباه حرفه ای از سوی بیمه شده (مهندسان عضو سازمان)، زیان یا خسارتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد آید و نیز هرگونه خسارتی که بیمه شده مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پس از احراز مسئولیت بیمه شده در مراجع قضایی و نظارتی نسبت به جبران خسارت به وجود آمده اقدام خواهد کرد.
وی اظهار داشت: یکی از نکات قابل توجه در این بیمه نامه این است که فعالیت 10 سال پیش اعضا تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
خطیبی تاکید کرد: این برای نخستین بار است که سازمان نظام مهندسی تمام اعضای حرفه مند خود را بابت حوادثی که در اجرای وظایف محوله رخ می دهد بیمه می کند. این بیمه شامل همه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می شود که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت حرفه ای راه و شهرسازی در هر هفت رشته مهندسی هستند. به لحاظ حرفه مندی هم تفاوتی ندارد عضو سازمان ناظر باشد یا طراح یا مجری.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه هیئت مدیره دوره هفتم با هدف تکریم اعضای سازمان این طرح را برنامه ریزی و تصویب کرده است، تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز مشکلاتی در زمینه این بیمه نامه، شیوه نامه ای در دستور کار کمیسیون رفاه معاونت توسعه سرمایه مهندسی قرار دارد که بعد از نهایی شدن، توسط هیئت مدیره بررسی و تصویب خواهد شد تا درصد تقصیر مهندسان مشخص شود تا در حین کمک به اعضا، دقت کار آنها را هم افزایش پیدا کند.
خطیبی همچنین یادآور شد: امیدواریم در جلسات بعدی هیئت مدیره، نماینده اجرایی بیمه مشخص و موضوع قرارداد به زودی عملیاتی شود. از آنجا که هزینه این طرح در بودجه96 پیش بینی شده همه تلاش ما این است در سال جاری عملیاتی شود.