اطلاعیه مهم( ارتقاء پایه3 به 2)
1397-03-30
اطلاعیه مهم( ارتقاء پایه3 به 2)

تمامی حاضرین در دومین کنفرانس بین المللی "نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری" امتیاز یک دوره ارتقاء پایه 3 به 2 در رشته تاسیسات مکانیکی را دریافت می کتتد.