برگزاری کلاس های ارتقاء پایه در کنفرانس
1397-03-12
برگزاری کلاس های ارتقاء پایه در کنفرانس

پیرو تفاهم نامه با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی کلاس ارتقاء پایه 3 به 2 برای مهندسان مکانیک در روزهای 5 و 6 تیرماه 1397 در محل برگزاری کنفرانس(پژوهشگاه صنعت نفت)برگزار می گردد.اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام متعاقباً اعلام می گردد.