سخنرانان کلیدی حاضر در کنفرانس
1397-03-08
سخنرانان کلیدی حاضر در کنفرانس

با هماهنگی های کمیته بین الملل کنفرانس، سخنران کلیدی حاضر در کنفرانس مشخص شدند؛

پروفسور BIROL KILKIŞ استاد دانشگاه بسکنت ترکیه، رئیس انجمن تهویه مطبوع و تاسیسات ترکیه و عضو برجسته انجمن تهویه مطبوع آمریکا (ASHRAE FELLOW)

و همچنین پروفسور Manuel Gameiro da Silva استاد دانشگاه کویمبرا پرتغال، نایب رئیس انجمن تهویه مطبوع اروپا (REHVA) ورئیس کمیته آموزش انجمن تهویه مطبوع اروپا

بعنوان سخنرانان کلیدی کنفرانس مشخص شدند.