با رای هیات مدیره مهندس احمد خرم جایگزین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید
1397-02-30
با رای هیات مدیره مهندس احمد خرم جایگزین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردید

عصر شنبه در یکصد و نهمین جلسه هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران مهندس احمد خرم با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید سازمان انتخاب شد.

این انتخاب در پی اختلاف نظر وزیر راه و شهرسازی با سازمانهای نظام مهندسی پیرامون نحوه اجرای پاره ای از مفاد قانون نظام مهندسی کشور مصوب سال 1374 انجام شد که سرانجام منجر به لغو پروانه مهندسی مهندس قربانخانی و متعاقب آن لغو ریاست ایشان از ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران توسط وزیر راه و شهرسازی گردید.

در نشست عصر شنبه هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران از مجموع 25 رای ماخوذه مهندس خرم با 21 رای حاضرین به سمت ریاست تازه سازمان برگزیده شد.