نمایشگاه کتاب از نگاه مقام معظم رهبری
1397-02-22
نمایشگاه کتاب از نگاه مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نمایشگاه کتاب، کتاب و کتابخوانی , گزارش بازدید معظم له از دوره های مختلف نمایشگاه را می توانید از این قسمت دریافت کنید.ادامه