حمایت کنندگان اصلی
حامیان معنوی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت نیرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نفت
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
شرکت ملی گاز ایران
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
پژوهشگاه صنعت نفت
شرکت گاز استان تهران
شهرداری تهران
انجمن احتراق ایران
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
آب و فاضلاب استان تهران
ساتبا
جامعه مهندسان مشاور ایران
پژوهشگاه نیرو
دانشگاه آزاد اسلامی
انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران