سه شنبه 05 تیر 1397
07:30 تا 08:30
پذیرش میهمانان
از مهندسین محترم خواهشمندیم با در دست داشتن کارت عضویت نظام مهندسی و یا کارت ملی به محل مراجعه نمایند.
محل برگزاری
مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت